Ungdomars engagemang utvecklar kommunen - Hallstahammars kommun

Språk
Samverkan / Ungdomsrådet

Ungdomars engagemang utvecklar kommunen

I vår kommun finns ett ungdomsråd, där ungdomar, kommunens politiker och tjänstemän har möjlighet att diskutera viktiga frågor. Ungdomar har mycket att bidra med och det är viktigt för oss att få ett ungdomsperspektiv med i våra underlag, innan vi fattar vissa beslut.


Ungdomsrådet bildades våren 2008 och representerar alla elever i högstadiet och gymnasiet, bosatta i Hallstahammars kommun. Rådet består av cirka tio till tolv ungdomar. 

 Kunskap och synpunkter från ungdomar prioriteras

”Den här gruppen har hög prioritet för oss i kommunen och det är viktigt att ungdomar får möjlighet att kontinuerligt bidra med kunskaper och synpunkter i olika frågor. Ungdomar har mycket att bidra med, de tänker ofta på ett annat sätt och det är viktigt för oss att uppmärksamma” säger Catarina Pettersson, kommunalråd och ordförande i ungdomsrådet.