Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige - Hallstahammars kommun

Språk

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Den andra söndagen i september vart fjärde år är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Nästa gång det är val är den 9 september år 2018. 

I Hallstahammars kommun kan du förtidsrösta i följande lokaler från den 22 augusti t o m valdagen den 9 september Läs mer om var du röstar

Legitimation och röstkort måste alltid visas upp vid förtidsröstning. Om du förlorat ditt röstkort är det möjligt att få ett dubblettröstkort utskrivet. Du kan ringa valnämndens kansli, telefon 0220-240 10  eller 0220-240 03 eller Valmyndighetens callcenter, telefon 020-825 825, så får du hjälp med det

Flextrafik till förtidsröstningslokal

Inom Hallstahammars tätort och inom samt mellan orterna Kolbäck, Borgåsund, Strömsholm, Herrskogen och Mölntorp kan flextrafik bokas för att åka till förtidsrösningslokal. Resan bokas på telefon 230 70, senast en timme före och tidigast en vecka innan resan. Flextrafiken är öppen för alla, även rullstolsburna. Nolltaxa (Flextrafikens ordinarie tider gäller.

Det går också att rösta från utlandet, antingen genom att brevrösta eller genom att rösta på ambassad eller konsulat.

Läs mer om flextrafik

Ambulerande röstmottagare

Den som på grund v sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta sig till ett röstningsställe kan lämna sin röst i bostaden till ambulerande röstmottagare. För beställning av ambulerande röstmottagare, ring valnämndens kansli 240 10 eller 240 03.

Senast den 22 augusti ska du fått hem ditt röstkort i brevlådan. På röstkortet står det vilken vallokal du skall går till.  När du röstar i vallokalen måste du kunna legitimera dig, ta med giltig legitimation. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den som intygar måste då kunna legitimera sig.

Flextrafik /valskjuts på valdagen

På valdagen kan du som bor i tätorterna Hallstahammar, Kolbäck, Borgåsund, Strömsholm, Herrskogen och Mölntorp åka flextrafik till vallokalen mellan klockan 08.00-16.00. Flextrafiken är även öppen för rullstolsburna. Beställing måste göras senast den 7 september klockan 14.00 på telefon 0220-230 70. Övrig valskjuts kan beställas senast onsdagen den 5 september klockan 14.00 på telefon 0220-240 10 eller 0220-240 03.

Se även Valmyndighetens information på www.val.se

Har du frågor kan du kontakta valnämndens kansli, telefon 240 10 eller 240 03.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sammanräkning av förtidsröster

Vid offentlig preliminär rösträkning i kommunstyrelsens sammanträdesrum i Kommunhuset onsdagen den 12 september 2018 med början kl 08.30, kommer valnämnden att behandla de förtidsröster som inkommit efter valdagen.

Mer information om val i Sverige hittar du hos Valmyndigheten