Språk
Politik och demok... / Hallstahammars ko...

Hallstahammars kommuns anslagstavla

Detta är Hallstahammars kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du kallelsen till kommunfullmäktiges möte, justerade anslag om justerade protokoll och övriga tillkännagivanden. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

 

Justerade protokoll

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-29
Protokollet anslås: 2018-06-29
Anslaget tas bort: 2018-07-23

Socialnämndens arbetsutskott 2018-07-17
Protokollet anslås: 2018-07-17
Anslaget tas bort: 2018-08-08

Socialnämndens arbetsutskott 2018-07-12
Protokollet anslås: 2018-07-12
Anslaget tas bort: 2018-08-03 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-07-04
Protokollet anslås: 2018-07-04
Anslaget tas bort: 2018-07-26

 Övriga tillkännagivanden

 

Beslut om förflyttning av fordon med registreringsnummer JFT-990
Protokollet anslås: 2018-05-14
Anslaget tas bort: 2018-08-15

 Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med registeringsnummer ON TOW
Protokollet anslås: 2018-05-14
Anslaget tas bort: 2018-08-15

 Länk till beslut