Språk
Politik och demok... / Hallstahammars ko...

Hallstahammars kommuns anslagstavla

Detta är Hallstahammars kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du kallelsen till kommunfullmäktiges möte, justerade anslag om justerade protokoll och övriga tillkännagivanden. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

 

Justerade protokoll

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-16
Protokollet anslås: 2018-01-16
Anslaget tas bort: 2018-02-07

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-28
Protokollet anslås: 2017-12-28
Anslaget tas bort: 2018-01-19

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-15
Protokollet anslås: 2018-01-17
Anslaget tas bort: 2018-02-07


Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-09
Protokollet anslås: 2018-01-09
Anslaget tas bort: 2018-01-31

Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-16
Protokollet anslås: 2018-01-16
Anslaget tas bort: 2018-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-01-10
Protokollet anslås: 2018-01-10
Anslaget tas bort: 2018-02-01

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-01-15
Protokollet anslås: 2018-01-16
Anslaget tas bort: 2018-02-07


Överförmyndarnämnden 2018-01-17
Protokollet anslås: 2018-01-18
Anslaget tas bort: 2018-02-08Övriga tillkännagivanden