Språk
Politik och demok... / Hallstahammars ko...

Hallstahammars kommuns anslagstavla

Detta är Hallstahammars kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du kallelsen till kommunfullmäktiges möte, justerade anslag om justerade protokoll och övriga tillkännagivanden. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

 KUNGÖRELSE  

Länsstyrelsens slutliga rösträkning

SAMMANRÄKNING AV FÖRTIDSRÖSTER (Onsdagsräkning)

 Vid offentlig preliminär rösträkning i KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, onsdagen den 12 september 2018, med början klockan 08.30, kommer valnämnden att behandla de förtidsröster m m som inkommit efter valdagen.

 

Kallelse till direktionsmöte för Kolbäcksådalens pensionsförbund 2018-09-19

Kallelse

Kallelse till Kommunfullmäktige 2018-09-24

Kallelse

 

Justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-28
Protokollet anslås: 2018-08-29
Anslaget tas bort: 2018-09-20

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-28
Protokollet anslås: 2018-09-03
Anslaget tas bort: 2018-09-25

Länk till protokoll

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-08-22
Protokollet anslås: 2018-08-22
Anslaget tas bort: 2018-09-13

Bygg- och miljönämnden 2018-08-29
Protokollet anslås: 2018-08-30
Anslaget tas bort: 2018-09-21

Länk till protokoll

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-03
Protokollet anslås: 2018-09-05
Anslaget tas bort: 2018-09-27

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2018-09-03
Protokollet anslås: 2018-09-07
Anslaget tas bort: 2018-10-01


Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20

Protokollet anslås: 2018-08-21
Anslaget tas bort: 2018-09-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-14
Protokollet anslås: 2018-09-14
Anslaget tas bort: 2018-10-08

Kommunstyrelsen 2018-08-27
Protokollet anslås: 2018-08-30
Anslaget tas bort: 2018-09-21

Kommunstyrelsen 2018-09-11
Protokollet anslås: 2018-09-14
Anslaget tas bort: 2018-10-08

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-08-21
Protokollet anslås: 2018-08-23
Anslaget tas bort: 2018-09-14

Tekniska nämnden 2018-08-21
Protokollet anslås: 2018-08-23
Anslaget tas bort: 2018-09-14

Länk till protokoll

Socialnämnden 2018-08-30
Protokollet anslås: 2018-09-03
Anslaget tas bort: 2018-09-25

Länk till protokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-04
Protokollet anslås: 2018-09-04
Anslaget tas bort: 2018-09-26

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-21
Protokollet anslås: 2018-08-23
Anslaget tas bort: 2018-09-14

Valnämnden 2018-08-21
Protokollet anslås: 2018-08-27
Anslaget tas bort: 2018-09-18

Valnämnden 2018-08-29
Protokollet anslås: 2018-09-04
Anslaget tas bort: 2018-09-26

Övriga tillkännagivanden

 

Beslut om förflyttning av fordon med registeringsnummer NMW-658
Protokollet anslås: 2018-08-01
Anslaget tas bort: 2018-11-01

Länk till beslut