Språk
Politik och demok... / Hallstahammars ko...

Hallstahammars kommuns anslagstavla

Detta är Hallstahammars kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du kallelsen till kommunfullmäktiges möte, justerade anslag om justerade protokoll och övriga tillkännagivanden. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

 

 

 Justerade protokoll

 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-24
Protokollet anslås: 2018-04-27
Anslaget tas bort: 2018-05-19

Länk till protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-15
Protokollet anslås: 2018-05-15
Anslaget tas bort: 2018-06-06

Bygg- och miljönämnden 2018-04-25
Protokollet anslås: 2018-04-27
Anslaget tas bort: 2018-05-19

Länk till protokoll

Bygg- och miljönämnden 2018-05-23
Protokollet anslås: 2018-05-24
Anslaget tas bort: 2018-06-15

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-05-16
Protokollet anslås: 2018-05-17
Anslaget tas bort: 2018-06-08

Kommunfullmäktige 2018-04-23
Protokollet anslås: 2018-05-03
Anslaget tas bort: 2018-05-25

Länk till protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-02
Protokollet anslås: 2018-05-04
Anslaget tas bort: 2018-05-28

Länk till protokollet

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-05-16
Protokollet anslås: 2018-05-17
Anslaget tas bort: 2018-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07
Protokollet anslås: 2018-05-09
Anslaget tas bort: 2018-05-31

Kommunstyrelsen 2018-05-14
Protokollet anslås: 2018-05-17
Anslaget tas bort: 2018-06-08

Länk till protokollet

Socialnämnden 2018-04-26
Protokollet anslås: 2018-04-27
Anslaget tas bort: 2018-05-19

Länk till protokollet

Socialnämndens arbetsutskott 2018-05-15
Protokollet anslås: 2018-05-17
Anslaget tas bort: 2018-06-08

Socialnämndens arbetsutskott 2018-05-02
Protokollet anslås: 2018-05-02
Anslaget tas bort: 2018-05-24

Tekniska nämnden 2018-05-15
Protokollet anslås: 2018-05-17
Anslaget tas bort: 2018-06-08

Länk till protokollet

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-07
Protokollet anslås: 2018-05-09
Anslaget tas bort: 2018-05-30

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-15
Protokollet anslås: 2018-05-15
Anslaget tas bort: 2018-06-06

Valnämnden 2018-05-17
Protokollet anslås: 2018-05-18
Anslaget tas bort: 2018-06-09


Överförmyndarnämnden 2018-05-09
Protokollet anslås: 2018-05-14
Anslaget tas bort: 2018-06-04

 

Övriga tillkännagivanden

 

Beslut om förflyttning av fordon med registreringsnummer JFT-990
Protokollet anslås: 2018-05-14
Anslaget tas bort: 2018-08-15

 Länk till beslut

Beslut om förflyttning av fordon med registeringsnummer ON TOW
Protokollet anslås: 2018-05-14
Anslaget tas bort: 2018-08-15

 Länk till beslut

Sammanträde med direktionen för MBR 2018-03-20                                                                     Protokollet anslås: 2018-05-22                                                                                                        Anslaget tas bort: 2018-06-13