Språk
Politik och demok... / Hallstahammars ko...

Hallstahammars kommuns anslagstavla

Detta är Hallstahammars kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du kallelsen till kommunfullmäktiges möte, justerade anslag om justerade protokoll och övriga tillkännagivanden. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26

Årsredovisning 2017 för Hallstahammars kommun

 

 

Justerade protokoll

 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20
Protokollet anslås: 2018-02-27
Anslaget tas bort: 2018-03-21
Länk till protokollet

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-06
Protokollet anslås: 2018-03-09
Anslaget tas bort: 2018-04-03

Länk till protokollet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13
Protokollet anslås: 2018-03-14
Anslaget tas bort: 2018-04-05

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-20
Protokollet anslås: 2018-02-27
Anslaget tas bort: 2018-03-21

Bygg- och miljönämnden 2018-03-07
Protokollet anslås: 2018-03-12
Anslaget tas bort: 2018-04-03

Gemensam Hjälpmedelsnämnd 2018-03-02
Protokollet anslås: 2018-03-15
Anslaget tas bort: 2018-04-06
Protokollet finns tillgängligt hos hjälpmedelsnämndens sekreterare, Region Västmanland

Kolbäcksådalens pensionsförbund 2018-02-23
Protokollet anslås: 2018-02-26
Anslaget tas bort: 2018-03-20

Kommunfullmäktige 2018-02-19
Protokollet anslås: 2018-02-28
Anslaget tas bort: 2018-03-22
Länk till protokollet

Kommunstyrelsen 2018-03-12
Protokollet anslås: 2018-03-14
Anslaget tas bort: 2018-04-05

Länk till protokollet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12
Protokollet anslås: 2018-03-13
Anslaget tas bort: 2018-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05
Protokollet anslås: 2018-03-09
Anslaget tas bort: 2018-04-02

Socialnämnden 2018-02-22
Protokollet anslås: 2018-02-26
Anslaget tas bort: 2018-03-20

Länk till protokollet

Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-20
Protokollet anslås: 2018-03-20
Anslaget tas bort: 2018-04-11

Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-13
Protokollet anslås: 2018-03-16
Anslaget tas bort: 2018-04-09

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-13
Protokollet anslås: 2018-03-01
Anslaget tas bort: 2018-03-23

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-26
Protokollet anslås: 2018-02-26
Anslaget tas bort: 2018-03-20

Tekniska nämnden 2018-03-06
Protokollet anslås: 2018-03-07
Anslaget tas bort: 2018-03-29
Länk till protokoll

 

Övriga tillkännagivanden