Språk
Politik och demok... / Medborgardialog

Medborgardialog

Hallstahammars kommun har en politisk organisation som bjuder in invånarna att deltaga inför viktiga beslut. Som medborgare ska du ständigt, även mellan valen, kunna påverka utvecklingen i kommunen.

Kommunen vill att det ska vara enkelt att göra sig hörd, att föra fram idéer och synpunkter

Medborgardialog om lokalutredningen

2013-02-20

Här hittar du all dokumentation samt protokoll från kommunstyrelsen som rör medborgardialogen om lokalutredningen.

Läs mer om medborgardialogen om lokalutredningen