Språk
Organisation och ... / Samhällsplanering

Samhällsplanering

Flygfoto över centrala Hallstahammar

Att planera för hur vi ska använda marken i kommunen för bebyggelse, vägar, cykelbanor och annat berör alla som bor i kommunen. Det kan handla om praktiska frågor som hur man enkelt kan ta barnen till förskolan eller hur man på ett säkert sätt kan ta sig till skolan när man blir lite äldre. Det handlar om hur vi ska bo i kommunen i framtiden och om hur vi bygger infrastruktur som vägar och cykelbanor.

Planprocesser och lagar styr hur samhällsprocessen går till. Det kan ofta upplevas som stelt och byråkratiskt men vi arbetar ständigt med att utveckla olika former av demokratiska verktyg som medborgardialog för den breda allmänheten och tydlig och bra information till dem som berörs mer direkt.

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Tillsammans utvecklar vi Hallstahammars kommun.