Språk

Kartor

I Hallstahammars kommun svarar planavdelningen för den grundläggande kommunala kartförsörjningen. Den kommunala kartproduktionen redovisas och ajourförs i kommunens digitala primärkarta.

Med primärkartan som bas framställs

  • Grundkartor för fysisk detaljplanering.
  • Förrättningskartor för dokumentation av ändringar i fastighetsindelningen.
  • Nybyggnadskartor för prövning av bygglov.
  • Baskartor för ledningar.
  • Översiktskartor med mera.


Har du särskilda önskemål om innehåll och utformning av en kartprodukt så kan vi hjälpa dig.