Språk
Samhällsplanering / Internetuppkoppli...

Internetuppkoppling med stadsnät via fiber

Utbyggnaden av stadsnätet kan jämföras med elnätet, det är en allt viktigare infrastruktur som blir mer och mer självklar. Hallstahammars kommun satsar därför på att du som bor och verkar i kommunen ska ha tillgång till en snabb och stabil stadsnätsanslutning. På den här sidan hittar du mer information om Hallstahammars stadsnät och hur du går till väga för att ansluta dig.

Bredband via fiber är snabbt och stabilt

I fiber skickas signalerna med ljus i en glasfiberkabel, detta gör att man kan skicka informationen med ljusets hastighet. Dessutom kan man dela upp informationen i flera olika färgfrekvenser vilket ger fibern näst intill obegränsad kapacitet.

Med äldre teknik som ADSL, skickas signalerna via koppartråd som tappar signalstyrkan mycket snabbare jämfört med fiber. Mobila bredbandbandslösningar är också vanliga, men är känsliga för hur många som är uppkopplade på telemasterna samtidigt.

Argument för fiber:

  • Snabb, stabil och säker uppkoppling vare sig om du surfar på internet, tittar på tv eller pratar i telefon.
  • Framtidssäker infrastruktur som klarar det ökande behovet från framtida tjänster inom till exempel bank, handel, sjukvård, villa- och trygghetslarm.
  • Tack vare att fiberkabeln har nästan obegränsad kapacitet, kommer det bara att vara utrustningen som skickar signalen som man i framtiden behöver uppdatera. 

Hallstahammars kommun och Fibra jobbar tillsammans för utbyggnaden av stadsnätet

Hallstahammars kommun har tillsammans med de kommunala energibolagen i Västerås, Eskilstuna och Strängnäs gått ihop och bildat drift- och utvecklingsbolaget Fibra. Det är kommunen tillsammans med Fibra som driver utvecklingen och utbyggnaden av stadsnätet i kommunen. På flera ställen i kommunen har fiber grävts ner och stadsnätet tagits i bruk. På andra ställen pågår eller planeras för utbyggnad och det finns en utbyggnadsplan. Målet är att mer än 60 procent av alla hushåll i kommunen ska ha tillgång till stadsnätet sommaren 2018.

Det finns även andra kommersiella aktörer på marknaden som ansluter hushåll till bredband.

Landsbygdens bredbandsutbyggnad – med stöd från EU eller som byalagsprojekt

Att även landsbygden får tillgång till bredband är viktigt. Däremot kan det vara svårt att få kommersiella aktörer att stå för den utbyggnaden om den inte är lönsam. 

Hallstahammars kommun har beviljats stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 delvis finansieradEuropeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklingstöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 delvis finansierad av EU av EU för att kunna ansluta de boende i Borgåsund och runt Strömsholms slott till Hallstahammars stadsnät. Det finns vissa villkor som måste uppfyllas för att stödet ska betalas ut. Bland annat måste minst 50 procent av fastighetsägarna ansluta sig. 

För dig som inte omfattas av Fibras utbyggnad men bor på landsbygden kan ett alternativ vara att tillsammans med grannar starta byalag eller förening. Genom att skapa ett bredbandsprojekt som finansieras med stöd av länsstyrelsen och egna medel kan då en utbyggnad komma till stånd.

Stadsnät kan jämföras med elnät – anslut dig och välj sedan leverantör fritt

För att få tillgång till stadsnätet betalar du en anslutningsavgift. Det är samma princip som när du ansluter dig till elnätet och vatten- och avloppsnätet. Därefter betalar du en mindre nätavgift per månad. Den avgiften är till för drift och underhåll av stadsnätet.

Stadsnätet är ett öppet nät, vilket betyder att du fritt väljer och tecknar avtal med leverantör av bredbandstjänster; som tv, telefoni och internetuppkoppling.

Mer information

Du som vill veta mer om bredbandsutbyggnaden i Hallstahammars kommun är välkommen att kontakta Tobias Lilja, ansvarig säljare på Fibra. Tobias har telefonnummer 021-39 52 74. Du kan även e-posta kundcenter info@fibra.se.

Intresseanmälan

Jag är