Språk
Samhällsplanering / Detaljplaner

Detaljplaner

Flygfoto över Hallstahammar 1950-talet.
En detaljplan bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Här hittar du gällande detaljplaner för olika områden i Hallstahammar och du kan också ta del av detaljplaner som är under arbete via en karta. Vi förklarar också hur arbetet med en detaljplan fungerar. 

Gällande detaljplaner
En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Här kan du på en karta hitta en detaljplan för ett visst område i Hallstahammars kommun.

Detaljplaner under arbete
Här hittar du de detaljplaner vi arbetar med just nu. Du ser i vilken fas i detaljplaneprocessen de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

Detaljplaner - så funkar det
Ett planarbete kan startas antingen på initiativ av kommunen eller genom att en privatperson, en organisation eller ett företag ansöker om ett så kallat planbesked. Här berättar vi i detalj hur det fungerar.

Tjänstegaranti för detaljplaner
Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda medborgare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra vad du kan förvänta dig av Hallstahammars kommun.