Språk
Detaljplaner unde... / Södra Näs

Södra Näs

ÄNDRING AV GÄLLANDE DETALJPLAN FÖR SÖDRA NÄS

Det råder bostadsbrist i kommunen och vi håller därför på att förbereda för byggnation av ett nytt bostadsområde i södra Näs enligt en gällande detaljplan från 1992. Detaljplanen togs fram för att möjliggöra nybyggnad av småhus. Nybyggnationen skulle samtidigt ge underlag till ombyggnation av vatten- och avloppsnätet i området. I samband med pågående exploatering har det framkommit att gällande detaljplan bör ändras något för att bättre anpassas efter dagens behov. Planavdelningen har därför fått i uppdrag att ta fram en ändring av den gällande detaljplanen.

 Planuppdrag (pdf, öppnas i nytt förnster)