Språk
Samhällsplanering / Planprogram för H...

Planprogram för Hallstahammars centrum

 Bild på framtidens centrum

 

Schematisk bild över processenPlanprogrammet för Hallstahammars framtida centrum är antaget

Ett planprogram är det första steget i detaljplaneprocessen för hur Hallstahammars centrum ska se ut i framtiden. Programmet som visar kommunens vision med övergripande förutsättningar är inte juridiskt bindande. Efter att planprogrammet godkänts av kommunfullmäktige fortsätter processen att skapa det framtida Hallstahammar genom att ta fram ett antal detaljplaner samt ett gestaltningsprogram för centrala Hallstahammar. Ett gestaltningsprogram innehåller råd och riktlinjer för utformningen av utemiljön.

Bakgrund