Språk
Samhällsplanering / Planprogram för H...

Planprogram för Hallstahammars centrum

 Klicka på bilden för att komma till webbverktyget som visar ett framtida centrum i 3D

 

Schematisk bild över processenSamrådstiden är nu över och nu bearbetas förslaget igen och processen fortsätter

Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas ännu en gång och man väger in de nya synpunkter som kommer in. Därefter ska politikerna i kommunen anta planprogrammet. Nästa steg i processen blir sedan att detaljplanera framtidens centrum.

Bakgrund