Språk
Vigsel / Vigselformulär

Vigselformulär

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär enligt nedan. Brudparet kan välja mellan en kortversion som tar någon minut eller en längre version där vigselförrättaren också kan läsa en dikt. 

Kort version

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? 
(Svar: Ja.)
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? 
(Svar:Ja.)
(Paret kan här växla ringar).                  
Jag förklarar er nu för äkta makar.

Längre version 

Om paret särskilt begär det kan vigselförrättaren i stället rikta följande ord till dem:
Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag: 
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? 
(Svar:Ja.)
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?  
(Svar:Ja.)
(Paret kan här växla ringar.)
Jag förklarar er nu för äkta makar. När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. (Texten författad av Per Ander Fogelström) Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.