Språk
Kommun & politik / Krisberedskap

Krisberedskap

Här hittar du information om viktiga telefonnummer vid krissituationer, som vilket samhällets ansvar är och vad du själv kan göra både innan och under en kris.

Viktiga nummer

Nationella-/internationella nummer
Vid akuta nödsituationer ring alltid 112
Nationell sjukvårdsupplysning: 1177 eller 1177.se
Nationellt informationsnummer: 113 13
Giftinformationen: 08-33 12 31
Polis i övriga fall: 114 14
Röda korsets nationella stödtelefon: 020-100 200
Jourhavande präst ring: 112 eller 114 14 (fråga efter jourhavande präst)
BRIS ring: 116 111 (om du är under 18)
Bris för vuxna ring: 077-150 50 50
Kvinnojouren Frida: 0223-128 50, 070-275 19 28, 073-983 38 38, kvinnojouren har telefontid vardagar mellan kl. 8.30–15.30
Journummer för att anmäla försvunnet Barn inom hela EU: 116 000

Viktiga nummer inom kommunen
Felanmälning utanför ordinarie öppettider: 021-13 09 00