Språk
Kvalitetsarbete o... / Kommunens Kvalite...

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.

För att utveckla kunskapsområden inbjöds under 2006 ett antal Kommunstyrelseordföranden för att ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. För varje område
har mått och mätformer tagits fram. Under 2007 genomfördes den första undersökningen
tillsammans med 41 kommuner. Under 2013 har 220 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet för att utveckla och pröva verktyget.

Resultatrapporten beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat.

Du hittar länkar till Kommunens Kvalitet i Korthet här nedan.