Språk
Kvalitetsarbete o... / Öppna data

Öppna data

För oss är det viktigt att dela med oss av resultaten av vårt arbete. Dels för att du som medborgare ska kunna ha en god grund att stå på inför kommunalvalet vart fjärde år. Dels för att vår verksamhet är gemensamt finansierad genom skatt och det är vår skyldighet att redovisa vad vi gör för pengarna och hur resultatet av det vi gör faller ut. Vi hoppas att vi på så sätt kan öka delaktighet, demokrati och tillväxt i vår kommun.  

Kolada - Kommun och landstingsdatabasen

Alla våra nyckeltal som rapporteras in till statistiska centralbyrån är öppna för vem som helst genom Kolada - Kommun- och landstingsdatabasen. Här kan du titta på resultat från vår kommun och alla andra kommuner och landsting i Sverige. Och du kan jämföra våra resultat med andra kommuners resultat.