Språk
Visionen för Hall... / Resan mot en ny v...

Resan mot en ny vision

Den 14 december 2015 antog ett enigt fullmäktigemöte den nya visionen för Hallstahammars kommun. Resan till den nya visionen pågick under större delen av året

På dessa sidor kan du läsa om vägen till visionen och direkt här nedan kan du lyssna på samtliga podcasts som varit en del av medborgardialogen som gjordes av fullmäktiges ledamöter som en del av visionsarbetet.

Lyssna på Visionspodden

2015-01-20

I Visionspodden får du höra intervjuer med personerna som arbetar med visionen.

Lyssna på Visionspodden
 

Medborgardialog

2015-01-20

Vi genomför en medborgardialog om visionen för att få veta vilket Hallstahammar du vill ha. Här kan du läsa om hur dialogen går till.

Läs mer om medborgardialogen
 
 

En vision - vad är det?

2015-01-20

Varför behöver en kommun en vision och vad har man den till?

Läs mer om vad en vision är