Språk
Kommun & politik / Vägledning och se...

Vägledning och service

Hallstahammars kommun finns till för att hjälpa och vägleda invånarna. Vi gör detta genom att erbjuda olika former av service.

Kundcenter
Här är vägen in i kommunen för nästan alla frågor. Hit kan du vända dig varje vardag för att få hjälp att hitta rätt service. 

Konsumentrådgivningen 
Vi erbjuder dig som bor i kommunen kostnadsfri rådgivning inför ett köp. Vi hjälper dig att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument och vi kan också ge råd och stöd om du har hamnat i tvist med ett företag.

Finskt förvaltningsområde 
som sverigefinne har du rätt att få skriftlig och muntlig information från kommunen på finska. Du har också rätt till barnomsorg och äldreomsorg helt eller delvis på finska.