Språk
Våra e-tjänster / Personuppgifter o...

Personuppgifter och offentlighetsprincipen

Personuppgifter

När du kontaktar Hallstahammars kommun till exempel via e-postformulär eller e-tjänster registreras dina personuppgifter. Det gör vi att vi ska kunna nå dig när vi svarar på din fråga eller handlägger ditt ärende. Enligt personuppgiftlagen (PuL) får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande.

När du fyller i eller skickar in e-postformulären eller e-tjänsterna kan du godkänna att vi lagrar dina uppgifter. Om hanteringen har stridit mot PuL är vi är skyldiga att rätta, blockera och radera uppgifterna på din begäran.

Du har rätt att en gång per år göra en skriftlig ansökan och begära ut de personuppgifter som rör dig eller ditt ärende. Din ansökan skickas till den förvaltning eller bolag som du vill ha uppgifterna från.

Offentlighetsprincipen

Handlingar som skickas in till Hallstahammars kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att de kan lämnas ut om någon begär det.