Språk
Konsumentvägledning / Konsument - frågo...

Konsument - frågor och svar

 

Bytesrätt  

Kan en butik neka mig att byta en vara som jag köpt?
Ja. Bytesrätt är frivilligt för företagen. Därför ska du alltid fråga vilka regler affären har innan du betalar för varan. Har de bytesrätt ska du be att få det skrivet på kvittot, om det inte redan står där, samt hur många dagar bytesrätten gäller.

Vid bytesrätt får du antingen en ny vara eller, om du inte hittar någon annan vara, ett tillgodokvitto. Tänk på att du måste byta varan innan bytestiden går ut och att varan ska återlämnas i samma skick som när du köpte den.

Garanti

Hur lång är garantitiden för en vara?
En garanti innebär att företaget ansvara för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för företagen att lämna garantier. Det är också företaget som bestämmer hur lång garantitiden ska vara och om det gäller hela varan eller endast delar av varan.

Företaget ska lämna tydlig information till dig om garantins innehåll och när garantin gäller. Du ska få informationen skriftligen. Oavsett garanti har du alltid enligt lag tre år reklamationsrätt.

Tillgodokvitto

Hur länge gäller ett tillgodokvitto?
Ett tillgodokvitto gäller i tio år om det inte står något annat på det. Om det står en kortare tid på tillgodokvitto gäller den.

Har du för avsikt att nyttja ditt tillgodokvitto måste du i så fall använda kvittot inom den tid som är angiven. Ett tips är att använda tillgodokvittot så snart du kan, eftersom det kan bli värdelöst om butiken byter ägare eller går i konkurs.

Ångerrätt

Jag har hört att man förr alltid hade en ångervecka, stämmer det?
Nej, ångervecka har aldrig funnit. Det finns däremot något som heter ångerrätt, men det gäller endast vid hemförsäljning eller om du handlar på distans till exempel via internet, telefon, TV eller postorder. Om du använder ångerrätten och ångrar ett köp, måste du tala om det för företagen inom 14 dagar från det att du tagit emot varan, eller merparten av varan.

Vid köp av tjänst gäller ångerrätten i regel från den dag avtalet ingås. Det är du som måste bevisa att du har ångrat dig i rätt tid.

Tänk på att om du handlar något från ett annat EU-land, exempelvis via internet, har du också ångerrätt, men ångerfristen kan då vara kortare än 14 dagar.

Öppet köp

Har jag alltid rätt till öppet köp?
Nej. Öppet köp är frivilligt för företagen. Fråga därför alltid om du har öppet köp, innan du betalar och be att de skriver det på ditt kvitto om det inte redan står. Det ska även stå hur många dagar det gäller. Spara alltid kvittot.

Vid öppet köp får du pengarna tillbaka men du måste lämna tillbaka varan i tid, det vill säga innan "öppet-köp-tiden" har gått ut. Varan ska lämnas tillbaka i samma skick som när du köpte den.