Språk
Konsumentvägledning / Konsument - lagar...

Konsument - lagar och regler

Det finns en rad olika lagar som ger ett extra skydd åt dig som konsument. Konsument är du när du i egenskap av privatperson köper något av ett företag.

Lagarna är i huvudsak tvingande, vilket innbär att företaget inte kan avtala bort dina rättigheter. De vanligaste lagarna är konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och distans- och hemförsäljningslagen. Länkar till lagarna hittar du till höger på sidan.