Språk
Konsumentvägledning / Råd efter ett köp

Råd efter ett köp

Om du köpt en vara som är felaktig ska du först reklamera hos företaget eller affären där du köpte den. Vänd dig till butikschefen eller reklamationsansvarig.

Reklamation

Åberopa konsumentköplagen som definierar begreppet "fel". Det kan vara ett funktionsfel, felaktig information eller också utebliven eller försenad leverans. Vanligtvis ska affären första ha möjlighet att reparera varan. Om detta inte lyckas, kan man begära om leverans, det vill säga en ny felfri vara eller att köpet hävs.

Reklamera så fort som möjligt - senast två månader efter det att du har upptäckt felet. Du har alltid tre års reklamationstid även om du fått kortare garantitid av företaget.

Reklamation och garanti är viktigt att man håller isär eftersom det är två skilda saker. Reklamationsrätten står skriven i lagen medan garanti är ett frivilligt åtagande från säljarens sida.

Spara kvittot!

Om det skulle visa sig vara något fel på varan så att du behöver reklamer, underlättar det om du har sparat kvittot. Därför kan det vara en god idé att spara kvittot under hela reklamationstiden, alltså tre år. Ofta begär affären att du ska kunna visa upp kassakvittot. Detta visar ju när varan är köpt, var du har köpt den och hur mycket den kostade.

Mer information om reklamationer hittar du på Konsumentverkets hemsida. Länk hittar du till höger på sidan.

Tjänster

När du köper en tjänst, alltså till exempel anlitar en hantverkare, gäller ungefär samma regler som vid köp av en vara. Då gäller konsumenttjänstlagen. Även här gäller tre års reklamationstid, men om arbete har utförts på mark, byggnader eller andra fasta saker har du tio års reklamationstid.

Om du inte kommer överens med företaget eller är osäker på dina rättigheter - vänd dig till os på Konsumentrådgivningen.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du kan också välja att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. På deras hemsida kan du hämta blanketter för detta. Länk till hemsidan hittar du till höger på sidan.

Du kan också vända dig till tingsrätten för att få prövat en konsumenttvist.