Språk
Vallmobadet / Badpriser

Badpriser

Följande priser gäller för bad:

  • Barn 0-6 år: 20 kronor, med 10-kort 180 kronor.
  • Skolungdom: 25 kronor, med 10-kort 225 kronor.
  • Pensionär: 35 kronor, med 10-kort 300 kronor.
  • Vuxen 40 kronor, med 10-kort 350 kronor.

Vattengymnastikpriser
Vuxen: 900 kr
Pensionär:
750 kr
Varje termin är 12 badtillfällen.