Språk
Vallmobadet / Simskola för vuxna

Simskola för vuxna

Vuxensim

Vill du som vuxen lära dig att simma, eller har du frågor och funderingar kring vuxensim?
Skicka e-post till sandra.hartvik@hallstahammar.se eller ring 0220-242 99 för mer information.