Språk
Bibliotek / Boken kommer

Boken kommer

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som på grund av funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller hög ålder inte kan komma till biblioteket själv.

Det här är Boken kommer:
Biblioteket kör en gång i månaden hem det du vill låna och hämtar samtidigt dina lästa böcker.

Boken kommer anpassas efter dina behov och innebär att du får låna tryckta böcker, tal- och ljudböcker, tidskrifter, lättlästa böcker och böcker med extra stor stil.

För dig som är intresserad eller vill veta mer, kontakta oss på biblioteket.
Se kontaktuppgifter nedan.