Språk
Bibliotek / Låneregler

Låneregler

Med ditt lånekort får du låna böcker och annan media gratis. Lånekortet gäller på huvudbiblioteket i Hallstahammar och på filialen i Kolbäck. När du lånar förbinder du dig samtidigt att följa de bestämmelser som vi har.

 

Tänk på att:

  • Lånekortet är en värdehandling. Var rädd om det, du ansvarar för det som lånas på ditt kort. Om du skulle förlora kortet, hör av dig så att vi kan spärra det. Du måste ha med dig lånekortet eller legitimation för att kunna göra lån i lånedisken. Använder du däremot vår låneautomat räcker det med personnummer och pinkod.

  •  Lånetiden för böcker är normalt fyra veckor. Återlämningsdatum framgår av kvittot som du får vid varje lånetillfälle.

  • Böcker eller annan media som du lånar registreras i en databas. Ingen obehörig kan ta reda på vad du har lånat. När det du lånat återlämnats raderas uppgifterna i databasen.

  • Böcker och annan media som inte återlämnas i tid medför en förseningsavgift. Det gäller från 16 års ålder. Avgiften är för närvarande 5 kronor per media och vecka, men högst 70 kronor per lånetillfälle. För snabblån, fjärrlån och DVD är förseningsavgiften 5 kronor per dag.

  • En vecka efter återlämningsdatum skickar vi ut en påminnelse. Om materialet ändå inte återlämnas skickar vi en faktura. Vid skulder på 80 kronor eller mer spärras lånekortet tills skulden är betald.

  • Tappar du bort eller råkar förstöra det du har lånat är du skyldig att ersätta det till fastställt schablonbelopp.