Språk
Föreningar / Föreningsbidrag

Bidrag till föreningar

Om ni driver en förening kan ni få olika typer av stöd. Till exempel kan ni få pengar till er verksamhet eller bidrag till hyran.

Ni ansöker om bidrag hos Kultur- och fritidsnämnden. Kontakta Jan Fagerström för att få veta mer. Kontaktuppgifter hittar ni till höger på sidan.

Exempel på stöd som er förening kan få är:

  • Bidrag för att driva verksamheten
  • Tillgång till lokaler med sänkt hyra
  • Bidrag till lokalhyra
  • Pengar till att driva särskilda projekt

 
Till höger hittar ni länken Informationsmaterial och broschyrer. Där kan ni i mer detalj läsa om bidragsreglerna.

Förebyggande arbete

Föreningslivet är en mycket viktig del i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger. Forskning visar att en viktig del i förebyggande arbete är att ungdomar har bra organiserade fritidsaktivteter. I vår kommun ska de ungdomsföreningar som får bidrag från oss, ha en policy för hur de arbetar förebyggande mot alkohol och droger. Kontakta Jan Fagerström om du vill ha mer information om hur din förening aktivt kan arbeta förebyggande.