Språk
Föreningar / Starta förening

Starta förening

Har du ett särskilt intresse för något och du känner några som delar ditt intresse kan du starta en förening.

Här följer ett förslag på hur du kan gå tillväga:

  • Kalla alla intresserade till ett första möte (ett så kallat bildande möte)
  • Välj mötets ordförande, en sekreterare som för protokoll och en justerare av protokollet. Justeraren ska gå igenom och godkänna det skrivna protokollet, efter eventuella ändringar.
  • Besluta att bilda förening och välj ett namn på föreningen
  • Utse interimstyrelse (tillfällig styrelse fram till det första årsmötet).  
  • Bestäm medlemsavgift
  • Ge interimstyrelsen i uppdrag att utarbeta stadgar för föreningen. Genom att anmäla din förening hos Riksidrottsförbundet, Ungdomsstyrelsen eller annat riksförbund som är lämpligt för din förening antas automatiskt deras stadgar. Lokala stadgar kan läggas till. Finns inget riksförbund måste föreningen utforma egna stadgar.
  • Interrimstyrelsen kallar sedan till ett konstituerande möte (ett organiserande möte) där det bestäms hur styrelsen ska träffas och när årsmötet ska äga rum. Den utarbetar en verksamhetsplan.
  • Årsmötet väljer styrelse som bör bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt minst två ledamöter. Årsmötet fastställer stadgarna, medlemsavgiften och verksamhetsplanen.

 

Du kan ansöka hos Kultur & Fritid om att bli bidragsberättigad förening i Hallstahammars kommun. Bifoga då styrelsesammansättning, stadgar, protokoll från årsmötet samt beslut om din förening är med i någon riksorganisation. Se Föreningsbidrag i vänsterspalten för mer information.