Ansökan och regler för idrottsstipendium - Hallstahammars kommun

Språk
Idrott och motion / Idrottsstipendium

Ansökan och regler för idrottsstipendium

Varje år delas stipendier ut, antingen till en enskild idrottare, en idrottsledare eller till en förening.

Senast 20 oktober

Förslag på stipendiater ska vara inlämnade senast 20 oktober. Blanketter hittar du på huvudbiblioteket i Hallstahammar och på biblioteksfilialen i Kolbäck. Blanketten hittar du också till höger på sidan. Tänk på att du inte kan föreslå dig själv som stipendiat.

Ansökan skickar du till:
Hallstahammars Kommun
Kultur & Fritid
734 80 Hallstahammar

Du kan söka stipendium om:

  • Du, själv eller i par, har visat goda färdigheter och resultat
  • Du som idrottare är bosatt eller har varit bosatt i Hallstahammars kommun
  • Du som idrottare är en god kamrat och fungerar som ett gott föredöme
  • Du som idrottsledare är aktiv i Hallstahammars kommun
  • Du som idrottsledare har god hand om barn och ungdomar och är ett gott föredöme
  • En idrottsförening har gjort en bra insats för idrotten eller visat goda färdigheter eller resultat
  • En idrottsförening har sitt säte i Hallstahammars kommun
  • En idrottsförening inger en trygg, social gemenskap och visar respekt för människor över kulturella och etniska gränser
  • En idrottsförening har en omfattande ungdomsverksamhet

 

Summan

Stipendiesumman är 5000 kronor för den enskilde idrottaren, 5000 kronor för idrottsledaren och 10 000 kronor för en idrottsförening. 

Om lämplig kandidat fattas

Under slutet av varje år delas stipendierna ut och det är Kultur- och fritidssnämnden som bestämmer hur det hela ska gå till. Om det inte kommer in några lämpliga förslag på stipendiater kan utdelningen av stipendiet skjutas fram ett år.