Minst en kulturupplevelse per år - Hallstahammars kommun

Språk
Kultur / Kultur i skolan

Minst en kulturupplevelse per år

Alla barn från förskolan till år 9 i grundskolan ska få uppleva kultur i någon form.

Föreställningen Charlies unge spelas för alla 4:or våren 2012

I Hallstahammars kommun är det kulturutvecklaren som fungerar som samordnare för skolkulturen. Genom samarbete och planering med så kallade kulturombud från skolorna får barnen möta professionell kultur i form av teater, dans, musik, författarbesök, skapande verksamhet och skolbio minst en gång per läsår.