Språk
Kultur / Kulturstipendium

Ansökan och regler för kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut stipendier för främjande av den kulturella verksamheten i kommunen. 2009 togs beslut om att ändra reglerna för stipendiet så att fler kan ansöka och få den uppmuntran och det stöd som vi vill ge till de som engagerar sig och gör vår kommun bättre.

De nya reglerna

Stipendiet fördelas numera på två olika summor med lite olika inriktning: 

  • Ett av stipendierna går till någon förening, organisation eller enskild person som gjort förtjänstfulla och värdefulla kulturgärningar för kommunen.
  • Det andra stipendiet går till någon enskild kulturutövare som visat lovande förutsättningar för fortsatt god utveckling.

 

Senast 20 oktober

Förslag på stipendiater kan lämnas av enskild, förening eller organisation. Förslagen ska lämnas in eller skickas till:

Hallstahammars kommun
Kultur & Fritid
734 80 Hallstahammar

Förslag på stipendiater ska vara inlämnade senast den 20 oktober. Stadgar och blanketter finns att hämta i högerspalten eller på biblioteken i Hallstahammar och Kolbäck.

Utdelning

Kulturstipendierna brukar, tillsammans med idrottstipendierna, delas ut i december under arrangemanget Gammaldags Jul på Skantzen.