Pråmen Albert - Hallstahammars kommun

Språk
Kultur / Pråmen Albert

Pråmen Albert

Upprustningen av pråmen Albert är ett socialfondsprojekt finansierat genom Leader Mälardalen.

Under vintern och våren 2017 så påbörjades arbetet med att rusta upp kopian på den gamla kanalpråmen Albert. Arbetet fortsätter dagligen med att få Albert i sjön och du kan följa hur arbetet går på Facebook https://www.facebook.com/kanalpramenalbert/

Projektets medarbetare består av arbetssökande ungdomar, personer med annan etnisk bakgrund än svensk samt personer med viss kognitiv funktionsnedsättning.

Kanalpråmen Albert kommer att bli en mötesplats där människor kan mötas och utvecklas över ålder- och kulturgränser för att utbyta erfarenheter, kunskap och idéer med Strömsholms kanals flerhundraåriga lokalhistoria som gemensam nämnare.

Vill du ha mer detaljer kring upprustningen av Albert och projektet, så kontakta projektledare Kjell Nordeman 0220-241 70 eller på e-post kjell.nordeman@hallstahammar.se 

Projektet finansieras av:

Logotype för Europeiska socialfonden           Logotype för Leader