Språk

Nu startar renoveringen av kanalpråmen Albert

2016-12-01 14:37

Pråmen Albert vid Skantzsjöns norra strand år 2004.
Pråmen Albert vid Skantzsjöns norra strand år 2004.

Efter många år på land så planerar vi nu för att rusta upp kanalpråmen till sjödugligt skick. Just nu pågår förberedelserna som bäst och under vecka 48 täcks Albert med ett arbetstält för att arbetena skall kunna fortgå under vintern. Projektet är möjligt att genomföra tack vare stöd från Hallstahammars kommun, Leader Mälardalen samt Arbetsförmedlingen.

Arbetslaget som kommer att renovera Albert leds av Kjell Nordeman som är anställd projektledare i Hallstahammars kommun. Projektets medarbetare består av arbetssökande ungdomar, personer med annan etnisk bakgrund än svensk samt personer med viss kognitiv funktionsnedsättning.

Kanalpråmen Albert kommer att bli en mötesplats där människor kan mötas och utvecklas över ålder- och kulturgränser för att utbyta erfarenheter, kunskap och idéer med Strömsholms kanals flerhundraåriga lokalhistoria som gemensam nämnare.

Projektet är ett samarbete mellan Strömsholms kanal AB, Hallstahammars kommun, Arbetsförmedlingen och föreningar inriktade på historiken längs kanalen. Projektet kommer också att ha god hjälp av en skeppstimmerman, med lång erfarenhet av att restaurera träfartyg.

Projektet startar nu i december och till sommaren 2017 ska kanalpråmen Albert åter vara sjöduglig för färder på Strömsholms kanal.

För mer information:

Kontakta projektledare Kjell Nordeman på telefon 0220-241 70 eller e-post kjell.nordeman@hallstahammar.se