Språk

Nytt fotogalleri öppnar i Hallstahammar

2016-10-07 15:47

Naturfotografiskas logotyp

Kulturhuset har sedan våren 2016 genomgått stora förändringar för att göra rum för nya verksamheter. En av dessa är ett professionellt fotogalleri med naturfotoinriktning, Naturfotografiska, som invigdes tillsammans med hela Kulturhuset fredagen den 18 november.

Anders Geidemark, curator på Naturfotografiska, visar galleriets logotyp för media under en pressvisning.

Kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun har nyligen antagit en vision där kreativitet, nytänkande och social- och ekologisk hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter – så att vi kan lämna över ett bättre samhälle och en bättre miljö till kommande generationer.

För att omsätta denna vision i praktiken, och som ett led i att utveckla besöksnäringen, har ett professionellt galleri med naturfotoinriktning öppnat upp i Kulturhuset i Hallstahammar.

Galleriet, en kommunal satsning som heter Naturfotografiska, öppnade för allmänheten fredagen den 18 november. Premiärutställningen är Naturfotografernas jubileumsutställning som uppmärksammar 50 framgångsrika år för yrkesverksamma naturfotografer.

Som curator/konstnärlig ledare för Naturfotografiska har Anders Geidemark engagerats. Anders är sedan många år betraktad som en av Sveriges främsta naturfotografer – tillika Hallstahammarbo. 4-6 större utställningar kommer att kunna ses varje år och inför varje utställning kommer aktuella fotografer hålla föreläsningar och work-shops.

Catarina Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, kommenterar satsningen:

– I och med att Kulturhuset nu byggs om öppnar sig också en möjlighet att göra en större turistsatsning. Genom satsningen på Kulturhuset och Naturfotografiska vill vi skapa en inspirerande plats som attraherar inte bara kommuninvånare, utan besökare långt utanför kommunens gränser. Något vi nu har möjlighet att göra med den högklassiga upplevelse som Naturfotografiska kan ge. Verksamheter som drar folk skapar också trygghet och bidrar till ett attraktivare och mer välbesökt centrum.

Naturfotografiska ger också möjligheter till pedagogiskt arbete i skolorna.  Barn och unga i kommunen kommer regelbundet få chansen att uppleva och inspireras av storslagna bilder som förklarar och ställer frågor kring hållbar utveckling och en lång rad miljöfrågor. Något som inbjuder till tankeväckande ingångar för både elever och pedagoger i sitt arbete kring dessa frågor, i en rad olika ämnen.

Barn- och unga under 19 år kommer att kunna besöka galleriet kostnadsfritt. Pensionärer och arbetslösa kommer att kunna gå in för reducerat pris, medans övriga kommer att få erlägga en entréavgift.