Språk

Nu är länsmuseets byggnadsantikvarier ute i Hallstahammar och inventerar byggnader

2018-07-16 14:12

Inventeringen är ett samarbetsprojekt mellan Hallstahammars kommun, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Bild på när byggnadsantikvarie från länsmuseet är på inventeringsrunda i HallstahammarSyftet är att identifiera och lyfta fram kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Hallstahammar och vara ett underlag för kommunens kulturmiljöprogram.

Under sommaren kommer byggnadsantikvarierna röra sig i Svedvi, Berg och Bärsta. De inventerar all bebyggelse genom fotografering på plats.

Vid frågor är du välkommen att ringa länsmuseet på 021-39 32 22 eller e-posta lansmuseet@regionvastmanland.se.