Språk

Var med i bibliotekets bokcirkel

2017-09-29 15:33

Nu drar bibliotekets bokcirkel igång för hösten. Vårt upplägg är precis som tidigare att vi samtalar kring vissa teman, men att alla läser den bok de själv är sugna på. Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på fika.

Höstens träffar


26 oktober kl. 17-18: Kultur och verklighet i andra länder

För att få en inblick i andra kulturer läser och diskuterar vi böcker av författare från andra kontinenter än Europa och Nordamerika.

16 november kl. 17-18:  Biografier
Oavsett om vi läser en kändis memoarer eller en tragisk självupplevd historia så är det någonting med biografier som lockar. Vi diskuterar våra favoriter och charmen med att läsa sanna berättelser.

14 december kl. 17-18:  Nobelpristagare
Vi diskuterar både nya och gamla favoriter bland nobelpristagarna i litteratur, bland annat årets vinnare Kazuo Ishiguro.