Språk
Kulturskolan / Personal

Personal

Fiol, altfiol, cello, piano
Carl Bäckman
Tfn 0220-247 10

Fiol
Margareta Croner

Klarinett, saxofon, blockflöjt, keyboard, dragspel 
Tomas Fagerberg
Tfn 0220-247 12

Foto

Dans
Caroline Gustafson-Asp
Tfn 0220-247 14

Tvärflöjt, piano, trumpet, trombon, baryton, horn, tuba
Jenny Hägg
Tfn 0220-247 11

Drama (inom grundskolans ordinarie verksamhet), film
Sören Ivemyr
Tfn 0220-247 19

Teckenkör
Marie Jakobsson

Trummor
Mats Hjulin
Tfn 070-539 54 48

Gitarr, elgitarr, elbas
Jonas Källstad
Tfn 0220-247 13

Sång, piano, kör
Tanja Soininen
Tfn 0220-247 15

Skrivande
Mimmi Söderlund
Tfn 0220-241 28