Språk
Uppleva och göra / Platser för aktiv...

Platser för aktiviteter och utomhusvistelse

Under 2017 har några projekt påbörjats som märks av runt om i vår kommun. En spontanidrottsplats i Hallstahammar och en skejtyta i Kolbäck anläggs och en ny park, Brånstaparken ska hälsa välkommen vid Hallstahammars sydöstra infart.

En plan för spontanidrott

Spontanidrottsplatsen på Barnängen, mellan hyreshusen på Tunalundsvägen och Trädgårdsgatan kommer kunna användas för olika sporter, som till exempel fotboll och basket. Och för den som bara vill ta det lugnt ska sittbänkar finnas i anslutning till planen.

Bild från anläggandet av spontanidrottsplats Barnängen

Skejtare i Kolbäck får yta att åka på

Den asfalterade skejtytan med betonghinder och metallskenor, som byggs alldeles invid stationshuset i Kolbäck är resultatet av skejtintresserade ungdomars engagerade och idoga arbete. Ungdomarna drev frågan om att förbättra skejtmöjligheterna utanför fritidsgården, där de redan idag brukar åka. Projektet har gjorts möjligt tack vara integrationspengar riktade mot just ungdomar som kommunen fick från staten.

Bild från anläggandet av skejtyta i Kolbäck

Brånstaparken ska göra infart till Hallstahammar trevligare

En ny park, Brånstaparken, med färggranna buskar, träd och belyst konstverk anläggs utefter Brånstaleden. Parken som tekniska nämnden tog beslut om 2016 är tänkt att göra Hallstahammars sydöstra infart trevligare och mer välkomnande. I beslutsprotokollet nämns också säkerhetshöjande åtgärder som ny belysning och en rondell i korsningen Brånstaleden och Asfaltsvägen. Rondellen har ännu inte påbörjats men de nya belysningsstolparna med LED-lampor är på plats och i funktion längs hela leden.

Bild från anläggandet av Brånstaparken