Språk
Näringsliv / Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning

ALMI Företagspartner

Almi Företagspartner i Mälardalen erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi erbjuder bland annat tillväxtprogram, inspirationsträffar, informationsseminarium och ekonomiföreläsningar.

Läs mer om ALMI Företagspartner här
 

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är deras viktigaste uppgift. De finns där behoven finns, i hela landet. Alla deras tjänster är avgiftsfria.

Läs mer om Arbetsförmedlingen Hallstahammar här
 

Automation Region

Automation Region är ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande. De arbetar med mötesplatser och kompetens, bland annat genom regelbundna frukostmöten med intressanta talare och mingel.

Läs mer om Automation Region här
 

Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential. Organisationen erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering - från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad. Deras uppgift är att hjälpa svenska företag att växa internationellt bland annat genom att erbjuda information, rådgivning, utbildning, skräddarsydda tjänster och handfast etableringshjälp samt nätverk och kontakter.

Läs mer om Business Sweden här
 

Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren som ger dem som vill förverkliga företagsidéer
tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från
idé till framgångsrikt företagande. De hjälper företagare analysera lokala
behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med
andra företag.

Läs mer om Coompanion här
 

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) är EU-kommissionens nätverk av organisationer som ger kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag för att öka deras konkurrens på den internationella marknaden.

Läs mer om Enterprise Europe Network här
 

Expectrum

Expectrum tror på att kreativiteten flödar när människor möts. Hos dem är just oväntade möten en självklarhet. När kunskap och erfarenhet möter ungdomlig glädje och entusiasm uppstår något magiskt. När olika infallsvinklar krockar och ger nya och oväntade idéer eller lösningar då är vi nöjda. Läs mer om vad Expectrum erbjuder i länken nedan.

Läs mer om Expectrum här.
 

FoU-rådet

FoU-rådet vill främja utvecklingen av små och medelstora företag i Västmanland genom att stimulera och stödja utveckling av nya teknikbaserade produkter eller tjänster och användning av ny teknik.

Läs mer om FoU Rådet
 

Företagarna Västerås

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp till landets företagare! Politiskt driver vi utvecklingen för ett bättre företagarklimat för att ge våra medlemmar bästa förutsättningar att utveckla sin verksamhet och nå sina mål.

Genom ett medlemskap är vår målsättning att du som företagare ska bli framgångsrikare helt enkelt!

Läs mer om Företagarna Västerås här
 

Hallstahammar Promotion

Samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ett ökat entreprenörskap  är ledorden för Hallstahammar Promotions samverkan runt kompetensutveckling och tillväxtfrågor i kommunen. Företag, kommun och företagsnätverk samarbetar i olika kompetensutvecklingsprojekt.

Läs mer om Hallstahammar Promotion här.