Språk
Näringsliv / Lokala företagsnä...

Lokala företagsnätverk

Hallstahammar Promotion

Hallstahammar Promotion är en ekonomisk förening som består av sju företagsnätverk, som i samverkan med Hallstahammars kommun arbetar för att utveckla näringslivsklimatet i vår kommun. Du kan läsa mer om de sju nätverken på denna sida. Kontaktperson: Jan Andersson, tfn 070 – 247 26 77.

Läs mer om Hallstahammar Promotion här.
 

Destination Strömsholm

Destination Strömsholm är en ideell förening som verkar för att öka antalet besökare i Strömsholm. Du är hjärtligt välkommen att uppleva Strömsholms unika tradition och kultur.

Läs mer om Destination Strömsholm här.
 

Företagarna Hallstahammar-Surahammar

Företagarna har som mål att det skall vara lätt att starta, driva och utveckla företag.
Kontaktperson: Håkan Freijd, tfn 070-6967276, hakan.freijd@telia.com.

Vi finns även på facebook. Vår sida heter Företagarna Hallstahammar-Surahammar.

Läs mer om Företagarna Hallstahammar-Surahammar här.
 

Kanalhuset

Kanalhuset i Hallstahammar är ett unikt samverkansprojekt med spännande möjligheter. Här samverkar företag med vitt skilda affärsidéer, alla med övertygelsen om att samarbete är inspirerande, leder till utveckling och är till nytta för alla.
Kontaktperson: Lena Elgh, elglena@yahoo.se.

Läs mer om Kanalhuset här.
 

LRF Mälardalen

LRF Mälardalen är ett regionförbund som innefattar Stockholms, Uppsalas och Västmanlands län. LRF Mälardalen ska skapa goda villkor för företagande med bas i jord, skog och vatten, så att regionens medlemmar kan förverkliga sina ambitioner om lönsamhet och livskvalitet. 
Kontaktperson: Simon Säfström, tfn 073-716 51 82.

Läs mer om LRF Mälardalen här.
 

Vi i Hallsta

Vi i Hallsta har som syfte att verka för ett bredare samarbete med företag inom Hallstahammars kommun och att tillsammans med handeln, fastighetsägare, näringslivet och kommunen skapa ett levande och attraktivt centrum.
Kontaktperson: Mikael Metzmaa, tfn 070-671 70 38.

Läs mer om Vi i Hallsta här.
 

Kanalnätet

Kanalnätet är nätverket för företagsamma kvinnor i Hallstahammar med omnejd. Vi är företagsamma och driftiga kvinnor, många driver egna företag eller har en ledarposition.
Kontaktperson: Annika Kristensen, ordforande@kanalnatet.se.

Läs mer om Kanalnätet här.
 

ÅsbySkantzen-gruppen

ÅsbySkantzen-gruppen är ett nätverk för organisationer, företag och andra aktörer som gemensamt vill verka för att utveckla området ÅsbySkantzen. Områdets kombination av kultur, historia, handel, natur och aktiviteter lockar folk från hela landet.
Kontaktperson: Mikael Metzmaa, tfn 070-671 70 38.

Läs mer om ÅsbySkantzen-gruppen här.