Språk
Näringsliv / Lokala företagsnä...

Lokala företagsnätverk

Hallstahammar Promotion

Hallstahammar Promotion är en ekonomisk förening som består av sju företagsnätverk, som i samverkan med Hallstahammars kommun arbetar för att utveckla näringslivsklimatet i vår kommun. Du kan läsa mer om de sju nätverken på denna sida.
Kontaktperson: Jan Andersson, tfn 070 – 247 26 77, e-post info@hallstapromo.se

Läs mer om Hallstahammar Promotion här.
 

Destination Strömsholm

Destination Strömsholm är en ideell förening som verkar för att öka antalet besökare i Strömsholm. Du är hjärtligt välkommen att uppleva Strömsholms unika tradition och kultur.
Kontaktperson: Timmy Cox, tfn 073-960 21 88, e-post timmy.cox@royalcourt.se

Läs mer om Destination Strömsholm här.
 

Kanalhuset

Kanalhuset i Hallstahammar är ett unikt samverkansprojekt med spännande möjligheter. Här samverkar företag med vitt skilda affärsidéer, alla med övertygelsen om att samarbete är inspirerande, leder till utveckling och är till nytta för alla.
Kontaktperson: Lena Elgh, elglena@yahoo.se.

Läs mer om Kanalhuset här.
 

LRF Mälardalen

LRF Mälardalen är ett regionförbund som innefattar Stockholms, Uppsalas och Västmanlands län. LRF Mälardalen ska skapa goda villkor för företagande med bas i jord, skog och vatten, så att regionens medlemmar kan förverkliga sina ambitioner om lönsamhet och livskvalitet. 
Kontaktperson: Simon Säfström, tfn 073-716 51 82.

Läs mer om LRF Mälardalen här.
 

Vi i Hallsta

Vi i Hallsta har som syfte att verka för ett bredare samarbete med företag inom Hallstahammars kommun och att tillsammans med handeln, fastighetsägare, näringslivet och kommunen skapa ett levande och attraktivt centrum.
Kontaktperson: Maria Nilsson, tfn 073-990 25 35, e-post hs@viihallsta.se

Läs mer om Vi i Hallsta här.
 

Kanalnätet

Kanalnätet är nätverket för företagsamma kvinnor i Hallstahammar med omnejd. Vi är företagsamma och driftiga kvinnor, många driver egna företag eller har en ledarposition.
Kontaktperson: Annika Kristensen, ordforande@kanalnatet.se.

Läs mer om Kanalnätet här.