Språk

Programmet Nyanlänt företagande, för dig som vill bli framgångsrik företagare

2017-11-06 13:49

Träna dig för den verklighet det innebär att driva företag och fördjupa dina kunskaper inom företagande.  Målet med Programmet är att ge dig tillräckliga kunskaper, färdigheter och nätverk för att kunna starta företag efter genomförd utbildning. Programmet ska ge dig en god uppfattning om huruvida din affärsidé fungerar på marknaden och genomförs i regi av Hallstahammar kommun, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Nyanlänt Företagande AB.

Om du är intresserad av entreprenörskap och företagande och vill fortsätta utveckla din svenska som andraspråk är det här programmet något för dig. Du skaffar dig en bra grund i hur regler, lagar och förhållningssätt fungerar och tillämpas för företagare i Sverige.

Parallellt med ordinarie SFI undervisning kommer du att starta övningsföretag eller s.k. NF-företag. Du kommer tillsammans med andra i en mindre grupp bygga upp ert NF-företag, varvat med teoripass. Efter avslutat program kommer varje NFföretag genomgå en rådgivande utvärdering av ett antal representanter från näringslivet.Under programmet kommer ni att få en mentor som ska fungera som stöd och inspiration.

Du får tillfälligt medlemskap i Företagarna för att ge dig möjlighet att medverka på olika aktiviteter och nätverkande samt löpande få information om vad som händer inom Företagarna och i företagssverige.

Start: 22 november 2017

Tid: 9.00-12.00

Plats: Jobbcentrum, Hallstahammar

Anmälan: Projektledare Deborah Sundell telefon 076-6326825, e-post deborah@nyanlantforetagande.se