Språk

SKL frågar företag hur de upplever kommunens service

2017-02-01 08:28

I dagarna går en enkät ut till de företag som har haft ett ärende hos kommunen under 2016. Enkäten ingår i Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning Insikt.

Insikt är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. Den visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på.
Mätningen omfattar företag som haft kontakt med kommunen under 2016 och omfattar sex myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs av en oberoende konsult och svaren är helt anonyma.

- Undersökningen Insikt ger oss en bild av hur företagen upplevt handläggningen i ett faktiskt utfört ärende och vi får tillbaka ett bra underlag till fortsatt utveckling av kommunens hantering av ärenden för företag, säger kommunens näringslivschef Madeleine Ahlqvist. Vi hoppas att de företag som får enkäten tar sig tid de få minuter det tar att besvara enkäten så att vi får ett så bra underlag som möjligt att jobba vidare med.

Läs mer om Insikt här