Språk

Arminé Kanakanian, ny kommunjurist och upphandlare på Hallstahammars kommun

2018-03-06 09:05

Berätta lite om vad du gjort fram till nu, både utbildningsmässigt och vad gäller jobb

- Jag är både jurist och statsvetare och tog mina examina vid Örebro universitet efter sju års studier. Sommaren 2010 var jag färdig. Och faktum är att jag gjorde min sista opponering en fredag för att direkt börja mitt första jobb på måndagen. Det blev ingen sommarledighet det året!

Första jobbet var som nämndsekreterare och handläggare i Västerås stad. Tjänsten var en tillsvidareanställning och jag trivdes jättebra. Men eftersom jag främst är intresserad av juridik kände jag att det var dags att söka mig vidare efter två år. Så från 2012 och fram tills nu har jag jobbat som juridisk konsult på ett företag som heter Xeeda. Mina kunder var främst kommuner som jag hjälpt och stöttat vid till exempel större upphandlingsprojekt.

Jag har alltid känt mig delaktig och kommit in naturligt i de verksamheter jag varit knuten till – så steget till att nu verkligen bli en del av den kommunala organisationen, alltså Hallstahammars kommun, känns helt rätt!

Och vad kommer du att syssla med här i Hallstahammar?

- Jag har en tjänst som kommunjurist och upphandlare men konsumentvägledning ingår också i mina uppgifter. Frågor som rör all sorts kommunal juridik hamnar på mitt bord. Det kan till exempel handla om att ta fram förfrågningsunderlag inför en upphandling men också vägledning i olika juridiska frågor.

Vid upphandling stöttar jag verksamheten med att ta fram tydliga förfrågningsunderlag och guidar dem i hur man kan göra en god affär. LOU, den lagstiftning som gäller vid offentlig upphandling, har ett ganska dåligt rykte men jag är övertygad om att man kan göra lyckade upphandlingar där bägge parter känner sig nöjda. 

Kontakta gärna Arminé Kanakanian om du har frågor kring upphandling

Telefon: 0220-240 16

E-post: armine.kanakanian@hallstahammar.se