Språk

Hallstahammars kommun bra på att ge företag service

2018-05-02 09:00

Stockholm Business Alliance tillsammans med Sveriges kommuner och landsting rankar varje år kommunernas service för företag och i år placerar sig Hallstahammars kommun på en första plats i den totala rankingen.

55 kommuner deltog i undersökningen som rör områden som brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Undersökningen görs genom en enkätundersökning hos företag i kommunerna och mäter till exempel tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Genom enkäten får man fram ett så kallat nöjd-kund-index (NKI).

Även i Sveriges Kommuner och Landstings mätning öppna jämförelse för företagsklimat där man mäter företagsklimatet sett utifrån servicen i myndighetsutövningen på riksnivå placerar sig kommunen bra på plats 9 i den totala sammanräkningen. 

Madeleine Ahlqvist, som är näringslivschef i Hallstahammars kommun, är naturligtvis mycket nöjd med resultatet.
- Vi är grymt stolta över ett fantastiskt resultat! Ett resultat som är helt uppbyggt på en god relation mellan oss och företagen i kommunen. Vår uppgift som kommun är att skapa bra förutsättningar för vårt näringsliv. Och detta är ett kvitto på att vi lyckas med det. Vi vill också passa på och tacka våra företag som har svarat på enkäten. Utan dem kan vi aldrig bli ännu bättre! Ett mål som vi ständigt siktar emot.

Mer information om undersökningen hittar du på www.stockholmbusinessalliance.se eller www.skl.se