Språk

Hallstahammars kommun har blivit utvald för pilotprojektet ”Entreprenörskap i skolan - den röda tråden”

2018-03-01 14:09

Handelskammaren Mälardalen genomför tillsammans med Mälardalens Högskola och Region Västmanland pilotprojektet ”Entreprenörskap i skolan - den röda tråden”.  Syftet med projektet är att utveckla våra unga och skapa drivna individer som är nyfikna på arbetslivet och företagande.

Du som företagare har en viktig huvudroll att fylla i detta projekt. Vi vill att du och ditt företag samverkar med oss i att våra barn i skolan ska få en tydligare koppling mellan skola och  näringsliv. Vi söker företagare från Hallstahammar och Västmanland i alla olika storlekar och branscher som under 2018 vill engagera sig i detta projekt riktat mot våra unga och skolan. Ditt engagemang kan vara av olika art beroende på hur mycket tid du kan/vill lägga i projektet.

Vad krävs av mig som företagare?
För att delta i pilotprojektet önskar vi att du bidrar med din egen tid, kompetens, erfarenhet, öppenhet och egna framtidstankar in till skolan.
2-8 möten/aktiviteter, ca 2-3 timmar per gång under året där du kan välja att engagera dig i en eller flera av punkterna nedan:

1) Företagsledare möter skolledare
Dialog/utbyten kring, kultur, uppdrag, behov, framtid osv.  
Workshop 2-3 gånger under 2018, 1 träff vår, 2 träffar höst

2) Företag som möter SYVAre
Du som kan tänka sig ta emot "studiebesök" ute på din arbetsplats av studieyrkesvägledare, lärare och kanske någon grupp högstadieelever. 
1-2 gånger under året - viktigt del av besöket är att skapa dialog och diskutera hur man kan stötta varandra. 

3) Företag möter elever  

  • Interagera med eleverna för att inspirera dem och dela en produkt/tjänst som man vill att denna härliga unga målgrupp får vara kreativa och tycka till om (case/hacketonsstil) . (1 gång vår, 1 gång höst)
  • Ev. deltagande i "öppet hus" med fler företag (1 gång, höst) 


Missa inte chansen att vara med och forma vår gemensamma framtid och möt din framtida kompetens tankar och utgångspunkt  - så du kan utveckla din verksamhet i riktning mot framtiden! 

Välkommen att anmäla ditt intresse för projektet
Kontakta Sara Collin, projektledare Handelskammaren Mälardalen 
E-post: sara@handelskammarenmalardalen.se
Telefon: 073-052 34 32