Språk

Kanonstart på Handelskammarens pilotprojekt "Entreprenörskap i skolan - den röda tråden"

2018-05-03 10:41

Hallstahammars kommun har blivit utvald till pilotkommun för projektet ”Entreprenörskap i skolan- den röda tråden. Syftet med projektet är att utveckla våra unga och skapa drivna individer som är nyfikna på arbetslivet och företagande. rför bjöd Handelskammaren Mälardalen in skola och näringsliv till en inledande workshop på Hallstaparken för att diskutera utmaningarna kring detta.

Projektet syftar till att skapa en modell för fortsatt kontinuerlig utveckling av entreprenörskap i skolan för att vid gott utfall kunna användas vidare här i Hallstahammar samt spridas vidare till andra kommuner.

Det ska också öka kunskapen och betydelsen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande samt hur man kan arbeta för att inkludera detta och näringslivskontakter i sin undervisning. Sist men inte minst ska projektet öka lärares, syv:are, skolledares och företagares insikter i varandras arbetssituation samt fortsättningsvis ha lättare att knyta kontakt och finna vägar att samarbeta.

Den 18 april samlades 30 näringslivsrepresentanter, företagsledare och skolledare för att diskutera vilken form projektet skulle anta. Samia Talbi, matematikkonsult på Spetsmatematik Consulting och en av deltagarna säger så här:  

-Jag är överlycklig att ingå i det handelskammaren-drivna projektet Entreprenörskap i skolan, som syftar till att knyta samman undervisningen och arbetslivet.

Vilket ämne stärker 50 procent av framtidens kompetenser?

- Vilken träning ska barnen få idag om de ska bidra till högtekniksamhället imorgon?En sak blev tydlig - matematikämnet som jag brinner för får en central roll, förklarade Samia. Kanske väntat med tanke på utmaningarna i området och ämnets uppenbara betydelse för tekniksamhället. Subtilare var den kopplingen som man kan härleda mellan matematik och byggandet av en framgångsrik personlighet för framtiden.

Framtidens kompetenser, vilka ser vi att de är?

Gruppen kom fram till att det är bland annat läsa, skriva, räkna, kreativitet, mod, problemlösningsförmåga, social kompetens, självinsikt, nytänkande och ansvarstagande.

-Enligt Spetsmatematiks industrikunder stärker matematik hela fem kompetenser av dessa, förklarar Samia.

Koppla verkligheten in i undervisningen

Under mötet lyftes behovet av att ”koppla verkligheten in i undervisningen” även inom andra ämnen, och skapa förståelse för ”varför läser vi detta?”

Från workshopen tas nu de idéer och tankar om hur samverkan kan lyfta skolan vidare och under året genomförs fler konkreta aktiviteter, mellan företag och skola där både lärare, syvare och elever får interagera med företagen i projektet.

Nästa möte

Nästa träff är 22 maj kl. 15.30-18.30 i Parkskolans matsal.  Denna dag kommer Handelskammaren Mälardalen och Mälardalens Högskola samla alla lärare och skolledare som är med i projektet och intresserade företag. Det kommer vara fokus på att inspirera och informera om olika sätt att samverka mellan skola och näringsliv.

Vill du delta?

Har du frågor kring projektet eller är du som företagare intresserad av att delta? Kontakta Sara Collin, projektledare Handelskammaren, tfn 073-052 34 32 eller e-post sara@handelskammarenmalardalen.se.