Påverka näringslivets framtid- dina synpunkter är viktiga - Hallstahammars kommun

Språk

Påverka näringslivets framtid- dina synpunkter är viktiga

2018-04-04 11:33

Hallstahammars kommun har tagit fram ett näringslivsprogram. Detta program beskriver kommunens målsättningar och prioriteringar för en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat. Programmet sträcker sig över en och in i nästa mandatperiod, till år 2023, och identifierar en rad fokusområden som särskilt viktiga för näringslivets utveckling. Vi vill gärna veta vad du tycker om våra prioriteringar.

Programmet tar inte någon ställning till utförande eller metoder. Årliga handlingsplaner kommer mer i detalj beskriva hur arbetet inom respektive fokusområde ska bedrivas. Perspektiven i programmet är kommunala, men arbetet för att skapa ett gott näringslivsklimat kan den kommunala organisationen inte ensam stå för. En viktig framgångsfaktor är därför att arbetet präglas av en hög grad av dialog och samverkan. 

Vi vill gärna gärna veta vad du tycker om näringslivsprogrammet. Vi genomför därför ett dialogmöte och du är varmt välkommen att besöka oss då och framföra dina synpunkter kring detta. Bifogat finner du programmet.

TID:10 april kl 17.00-18.00 eller 18.00-19.00
PLATS: Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset

Om du inte kan närvara kan du även skicka dina synpunkter via e-post till kommunstyrelsen@hallstahammar.se senast den 15 april. Märk din epost med diarenummer 77/18.

Varmt välkommen!