Språk

Så tycker näringslivet i Hallstahammars kommun

2018-05-02 12:45

Hallstahammars kommun har tagit fram ett näringslivsprogram. Detta program beskriver kommunens målsättningar och prioriteringar för en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat. Programmet sträcker sig över en och in i nästa mandatperiod, till år 2023, och identifierar en rad fokusområden som särskilt viktiga för näringslivets utveckling. Som uppföljning, skickade Näringslivsenheten ut en enkät till näringslivet i Hallstahammars kommun med frågeställningar kring kommunens kommande näringslivsarbete. Här nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen.

Näringslivsprogrammet tar inte någon ställning till utförande eller metoder. Årliga handlingsplaner kommer mer i detalj beskriva hur arbetet inom respektive fokusområde ska bedrivas. Perspektiven i programmet är kommunala, men arbetet för att skapa ett gott näringslivsklimat kan den kommunala organisationen inte ensam stå för. En viktig framgångsfaktor är därför att arbetet präglas av en hög grad av dialog och samverkan. Näringslivsenheten har därför skickat ut en enkät via e-post till företag i kommunen och fått information om vilka områden företagen önskar att vi ska arbeta med fram över.

Här presenteras resultatet

Vinnarna i utlottningen av de som svarade:

  • Magnus Sivén, Körkortsexpress - ett säsongskort på Skantzöbadet
  • Annemo Friberg, Annemotor AB - en dagsentrébiljett till Strömsholmsdagarna
  • Bo Eriksson, Kiropraktor - en dagsentrébiljett till Strömsholmsdagarna

Vinnarna kommer att kontaktas av oss för att ta emot deras vinster.