Språk

Stöd för tillväxt i etablerade företag

2018-03-06 11:04

Det finns en hel del företagsfrämjande aktörer i länet som arbetar för att näringslivet i Västmanland ska kunna växa och utvecklas. Här kan du läsa om några av dessa och deras erbjudanden för tillfället - många helt kostnadsfria! Almi har just nu ett tillväxtprogram för etablerade företag samt innovationscheckar. Coompanion som arbetar mot kooperativa och sociala företag har ett unikt stöd kring medarbetarövertaganden. Har du svårt med kompetensförsörjningen? Vänd dig då genast till Mälardalens Högskola där framtidens arbetskraft väntar på dig.

Almi företagspartner - tillväxtprogram och affärsutvecklingscheckar

Almi Företagspartner i Mälardalen erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. 

 • Tillväxtprogram för etablerade företag: För företag som har ambitionen att växa eller redan är i en stark tillväxtfas.En tillväxtanalys och affärsmodell utifrån ert företag utförs. Navet i programmet är sedan strategigruppen som består av 5-7 tillväxtföretag som träffas en gång per månad under 6-8 månader. Deltagarna agerar bollplank och ger råd till varandra kring respektive företags tillväxtutmaningar. Läs mer här.
 • Innovations-och affärsutvecklingscheckar Läs mer här

Coompanion- medarbetarövertaganden

Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

 • Medarbetarövertaganden: Sverige står inför en enorm utmaning. I mer än halva landet är ca 70 % av
  Sveriges företagare över 50 år och 35 % har redan passerat pensionsåldern. När inga köpare eller arvtagare finns som kan ta över riskerar lönsamma företag att läggas ned. Hur kan innovativa kooperativa affärsmodeller, testade i omvärlden, förhindra att företagen pensioneras när ägaren gör det?

  Vi har en film som kortfattat beskriver detta och lösningen! Investera några minuter av din tid för att se mer om hur vi tänker på ägarskiften framöver. Välkommen på info.möte. Anmäl dig här.

Mälardalens Högskola- möt studenterna, din framtida arbetskraft

 • Annonsera efter arbetskraft: Söker du studenter till jobb, praktik eller extrajobb? Då kan du kostnadsfritt annonsera i Karriärtorgets jobbdatabas. Läs mer här
 • Studenter gör examensjobb åt dig: Genom att låta en eller flera studenter genomföra sitt examensarbete inom din verksamhet får du möjlighet att få ett problem belyst från en annan synvinkel. Någon som med nya ögon inspirerar, kommer med idéer och kanske får dig att upptäcka nya möjligheter. Läs mer här
 • Korta kurser på distans: Fri fart, fri start är ett koncept där deltagare, helt i sin egen takt, får läsa kurser som kan ge 1,5 eller 3 högskolepoäng (hp) förutsatt att deltagaren klarat examinationen. Deltagarna startar när det passar under året och har därefter ett år på sig att genomföra kursen.Samtliga kurser är helt webbaserade och studeras på distans. Kurserna riktar sig till anställda på företag, myndigheter och organisationer. Läs mer här


Automation Region- Kickstart Digitalisering

Automation Region, en ideell förening/ett företagskluster och en centrumbildning vid Mälardalens högskola, knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning. Syftet är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande.

 • Kickstart Digitalisering: är ett initiativ finansierat av Tillväxtverket där IF Metall och Teknikföretagen samarbetar i syfte att ge insikt och inspiration till små och medelstora företag för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Att ta del av Kickstart är kostnadsfritt för företagen och består av tre träffar där små och medelstora industriföretag får möjlighet att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering - oavsett var på resan man befinner sig. Läs mer här

 

Västerås Science Park - Ledarskapsprogram

Ledare i tillväxtföretag är ett utvecklingsprogram som syftar till att sammanföra företagsledare som driver tillväxtorienterade företag från olika branscher. Inriktningen är mycket praktisk då varje träff har ett företagsrelaterat tema där deltagarna hjälper varandra att lösa olika hinder för tillväxt. Mötena leds av en erfaren processledare.

De deltagare vi söker är företagsledare från styrkeområdena automation, energi, järnväg, välfärd och hälsa och som driver tillväxtorienterade
företag med 3–25 anställda. Läs mer här