Språk

Vill du anställa medarbetare? Använd Växastödet

2018-06-19 13:47

Regeringen har infört ett Växa-stöd för enskilda näringsidkare som vill anställa sin första medarbetare. Det så kallade Växa-stödet infördes den 1 januari 2017 för enskilda näringsidkare. Genom att sänka arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för den första medarbetaren skulle det bli enklare för företagare att anställa. Sedan 1 januari i år gäller stödet även vissa aktiebolag och handelsbolag. 

 

Vad är nytt?

Nu har regeringen utökat stödet till att även omfatta handelsbolag med högst två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare. De nya reglerna gäller sedan 1 januari 2018, men även anställningar som påbörjades mellan 1 april och 31 december 2017 har rätt till stödet.

Vad innebär det för arbetsgivaren?

Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sänks från 31,42 procent till 10,21 procent för den första anställda medarbetaren. Därmed är det endast ålderspensionsavgiften som ska betalas. Stödet innebär att en företagare som betalar en månadslön på 25 000 kronor eller mer till den anställde minskar lönekostnaden med 5 303 kronor i månaden. Totalt minskas lönekostnaden för det året med ca 63 600 kronor. Är månadslönen 15 000 kronor minskar lönekostnaden med 3 182 kronor i månaden. Totalt minskas lönekostnaden med ca 38 200 kronor det året. Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Stödet gäller under högst tolv månader och kommer att gälla mellan 2018–2021.

Mer information:

Skatteverket: https://bit.ly/2vK8jch

Verksamt.se https://bit.ly/2HXckMX

Regeringen.se https://bit.ly/2Htx2TM