Hjälp vid akuta situationer - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Akut hjälp

Hjälp vid akuta situationer

112 - vid akuta situationer

Vid akuta situationer ska du ringa 112.

113 13 – när du vill veta vad som händer

SOS Alarm har ytterligare ett telefonnummer, 113 13. Tanken är att du som medborgare ska ha ett nummer att ringa till om du har frågor eller vill lämna information vid en allvarlig olycka eller händelse i samhället. Det nya informationsnumret gäller från 11 mars 2013. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Anledningen till att det nya numret införs är att det dels finns ett ökande behov av separata vägar för att ta emot och lämna information, dels för att undvika att nödnumret 112 belastas i onödan. Läs mer på SOS Alarms webbplats.

114 14

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.

116 000 - journummer för att anmäla försvunna barn

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer krav på att införa ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000, är tillgängligt dygnet runt, året om oavsett vilket EU-land man befinner sig i.

Den 16 december 2013 infördes 116 000 i Sverige. Ärenden som rings in kommer att hanteras likt ett 112-ärende, vilket innebär förmedling till polis. SOS-operatörerna kommer att hantera samtalen till 116 000 likt ett 112-samtal, men ställa frågor enligt ett särskilt intervjustöd. Läs mer på SOS Alarms webbplats.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Giftinformation

I nödsituation, ring 112.
Allmänna frågor om akuta förgiftningar vid inte brådskande fall ring 010-456 67 00.

Socialjour 021- 39 20 66

När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS stöd till vuxna om barn 077-150 50 50

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym. Öppet vardagar kl 11-13.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Jourhavande präst - 112

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar och det som sägs stannar mellan er. Vill du hellre skriva ett digitalt brev eller chatta kan du vända dig till Svenska kyrkan för mer information.