Språk
Stöd och omsorg / Äldreomsorg

Äldreomsorg

Bild på gammal och ung hand

Som äldre kan du få stöd av Hallstahammars kommun. Vi hjälper dig att hitta det stöd du behöver utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Inom äldreomsorgen ingår hemtjänst, boende, snabbtjänsten, träffpunkter och hemsjukvård. Du kan alltid ta kontakt med kommunen om du har frågor om vilken hjälp du kan få.

Hitta rätt direkt: 

Boende
Hemsjukvård
Hemtjänst
Mötesplats för äldre
Snabbtjänsten
Träffpunkten
Väntjänst